شرکت کارا سازه کیمیا  ، طراح و سازنده انواع سازه های فلزی و تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بمنظور بهبود عملکرد و افزایش سهم خود در بازارهای داخلی مصمم است با استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008  گام های بلند ی را در برآورده نمودن نیازهای صنعت کشور بردارد و لذا خود را ملزم به رعایت موارد زیر میداند :

 

   

    ارائه محصولات  با کیفیت مطلوب مطابق استانداردهای مربوطه و خواسته های توافق شده با مشتریان در زمان مقرر

 

      افزایش سطح تکنولوژی و توانمندی های تخصصی و مهندسی شرکت

 

     افزایش سطح رضایتمندی مشتریان

 

     ارتقاء  سطح آگاهی ،دانش و مهارت کارکنان

 

 

 اینجانب و تمامی کارکنان در سطوح مختلف شرکت با بهره گیری ازتجارب و توانمندی های خود با اجرای سیستم مدیریت کیفیت  و بهبود مداوم اثر بخشی آن همواره در جهت دستیابی به اهداف شرکت تلاش خواهیم نمود .

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                              مدیر عامل

                                                                              ناصر فرهمند پور