نام پروژه : تجهیزات توربین های گازی
کارفرما: شرکت توربین های صنعتی خاور میانه MIGT
تاریخ اتمام : 1392
وضعیت: خاتمه یافته
شرح :  مهندسی وساخت قطعات HG4310 , HG5920 , GH5850

کارفرمای اصلی این پروژه شرکت ملی گاز ایران بوده و ساخت آن  جهت توربین های 25 مگا واتی خطوط لوله گاز سراسری ایران و تقویت فشار در انتقال گاز  از سال 91  در شرکت کارا سازه کیمیا آغاز گردیده است و هم اکنون ادامه دارد .ساخت این قطعات مهم خطوط لوله گاز که پیش از این فقط در کشور های اروپایی انجام شده است شامل مراحل عملیات مونتاژ ، جوش ،تنش گیری ،ماشینکاری ، سند پلاست ، رنگ و عایقکاری می باشد.