نام پروژه: نیروگاه گناوه
کارفرما: شرکت کولر هوایی آبان
تاریخ اتمام: 1392
وضعیت: خاتمه یافته
شرح:  مهندسی ، تامین مواد و ساخت مخزن و داکت های نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه متشکل از انواع سازه از قبیل :
Main Duct , Manifold , Main Splitter , Ysplitter , Steam Header
وزن : 800 تن