نام پروژه: نیروگاه سیکل ترکیی کهنوج
کارفرما: شرکت مپنا توسعه 1
تاریخ اتمام:1394
وضعیت: اتمام
محصولات اصلی:  ساخت مخزن 
شرح:  پروژه ساخت مخزن CRT نیروگاه سیکل ترکیی کهنوج 
وزن : 30 تن