نام پروژه:  طرح تکمیلی مجتمع فولاد اسفراین
کارفرما: شرکت صنایع فولاد گسترش
تاریخ اتمام : 
وضعیت: در مرحله نصب
محصولات اصلی:  Stack
شرح:  طراحی ، ساخت  و نصب 4 مجموعه دودکش های طرح تکمیلی فولاد اسفراین  
وزن : 80 تن