نام پروژه: اگزوز کیسینگ
کارفرما: شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه
M.I.G.T

تاریخ اتمام: 1391
وضعیت: خاتمه یافته
شرح:  ساخت ، تنشگیری ، ماشینکاری ، رنگ و عایقکاری
وزن :