نام پروژه :  پروژه باس بارهای آلومینیومی
کارفرما: شرکت ایرالکو
تاریخ اتمام: 1387
وضعیت: خاتمه یافته 
شرح:  مونتاژ ، جوش و نصب باس بارهای آلومینیومی مربوط به طرح احداث کارخانه 110 هزار تنی شرکت ایرالکو
وزن : 4509 تن