نام پروژه :  جرثقیل زرافه ایی
کارفرما : شرکت پتروتکسان
تاریخ اتمام : 1387
وضعیت : خاتمه یافته 
شرح :
جرثقیل زرافه ای مورد استفاده در بنادر و صنایع کشتی سازی با ظرفیت های 35 ، 60 و 160 تن 
وزن : -