نام پروژه :  طرح توسعه پالایشگاه اراک
کارفرما: شرکت مهندسان مشاور سازه
تاریخ اتمام: 1386
وضعیت: خاتمه یافته 
شرح :  تامین مواد و ساخت مخزن به طول 32500 میلیمتر و قطر 6800 میلیمتر 
وزن : 142 تن