نام پروژه :  طرح توسعه پالایشگاه اراک
کارفرما : شرکت مهندسان مشاور سازه
تاریخ اتمام : 1388
وضعیت : خاتمه یافته 
شرح :  تامین مواد و ساخت مخزن به طول 22000 میلیمتر و قطر 5900 میلیمتر 
وزن : 220 تن