نام پروژه :  طرح توسعه پالایشگاه اراک
کارفرما: شرکت مهندسان مشاور سازه
تاریخ اتمام: 1388
وضعیت: خاتمه یافته 
شرح :  تامین مواد و ساخت مخازن تحت فشار انواع افقی و عمودی  
وزن : 400 تن