نام پروژه :  مجتمع فولاد ارفع یزد
کارفرما: شرکت ایریتک
تاریخ اتمام: 1388
وضعیت: خاتمه یافته 
شرح :  تامین مواد و ساخت مخزن به طول 17000 میلیمتر ، قطر 5000 میلیمتر و ضخامت 30 میلیمتر
به تعداد 2 دستگاه  

وزن : 130 تن