نام پروژه: ساخت عدسی مخازن
کارفرما: شرکت صنایع آذراب
تاریخ اتمام: -
وضعیت: در حال اجرا
محصولات اصلی:  ساخت عدسی
شرح:  پروژه ساخت عدسی های Hemis , Ellip , toris , Dish Head , Flat Head شرکت صنایع آذراب تحت عنوان قرارداد سالیانه ساخت عدسی
وزن : -