منو

مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار، محفظه های بسته ای هستند که جهت نگهداری سیال در فشاری بیش از فشار محیط طراحی می گردند و معمولاً به شکل کره و استوانه هستند.چند مورد از پروژه های صورت گرفته توسط شرکت کاراسازه کیمیا در زیر بیان شده است.

 • نام پروژه : Pre Depropanizer (T-406)
 • کارفرما : شرکت پتروشیمی شازند
 • تاریخ اجرا : 2020-2019
 • محصول اصلی : مخزن تحت فشار
 • وزن (تن) : 10
 • تعداد : 1 دستگاه
 • حوزه فعالیت: مهندسی ، خرید و ساخت

 

 • نام پروژه : شرکت پالایش نفت بیدبلند
 • کارفرما : شرکت پالایش بیدبلند
 • تاریخ اجرا : 2020-2019
 • محصول اصلی : مخزن تحت فشار
 • وزن (تن) : 11
 • تعداد : 1 دستگاه
 • حوزه فعالیت: مهندسی ، خرید و ساخت

 

 • نام پروژه : شرکت پالایش نفت تبریز
 • کارفرما : شرکت پالایش نفت تبریز
 • تاریخ اجرا : 2020-2019
 • محصول اصلی : مخزن تحت فشار
 • وزن (تن) : 20
 • تعداد : 3 دستگاه
 • حوزه فعالیت: مهندسی ، خرید و ساخت

 

 • نام پروژه : گسترش پالایش نفت اراک
 • کارفرما : شرکت پالایش نفت شازند
 • تاریخ اجرا : 2014
 • محصول اصلی : مخزن تحت فشار
 • وزن (تن) : 220
 • تعداد : 1 دستگاه
 • حوزه فعالیت: مهندسی ، خرید و ساخت

 

 • نام پروژه : نیروگاه های جهرم و یزد
 • کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات مپنا بویلر
 • تاریخ اجرا : 2011
 • محصول اصلی : دی اریتور، مخزن تحت فشار
 • وزن (تن) : 250
 • تعداد : 17 دستگاه
 • حوزه فعالیت: مهندسی ، خرید و ساخت

 

 • نام پروژه : نیروگاه دماوند
 • کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات مپنا بویلر
 • تاریخ اجرا : 2011
 • محصول اصلی : مخزن ذخیره
 • وزن (تن) : 100
 • تعداد : 7 دستگاه
 • حوزه فعالیت: مهندسی ، خرید و ساخت

 

 • نام پروژه : گسترش پالایش نفت اراک
 • کارفرما : شرکت مشاوره سازه
 • تاریخ اجرا : 2009
 • محصول اصلی : مخزن تحت فشار
 • وزن (تن) : 142
 • تعداد : 1 دستگاه
 • حوزه فعالیت: مهندسی ، خرید و ساخت

 

 • نام پروژه : شرکت آهن و فولاد ارفع
 • کارفرما : شرکت مهندسی ایریتک
 • تاریخ اجرا : 2015
 • محصول اصلی : مخزن تحت فشار
 • وزن (تن) : 130
 • تعداد : 2 دستگاه
 • حوزه فعالیت: مهندسی ، خرید و ساخت

 

 • نام پروژه : گسترش پالایش نفت اراک
 • کارفرما : شرکت فراپترو سازان انرژی
 • تاریخ اجرا : 2007
 • محصول اصلی :تانک های ذخیره اتمسفریک
 • وزن (تن) : 2250
 • تعداد : 8 دستگاه
 • حوزه فعالیت: مهندسی ، خرید و ساخت