منو

پکیج های فرایندی

پکیج های فرایندی جهت انجام یک فرایند به صورت فشرده مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله این فرایندها می توان به جداسازی نیتروژن و یا اکسیژن از هوای محیط و یا تولید گاز LPG اشاره کرد.

 • نام پروژه : CCM Grease Tank
 • کارفرما : شرکت MME
 • تاریخ اجرا : 2020
 • محصول اصلی : پکیج تولید گریس
 • وزن (تن) : 4
 • تعداد : 1 دستگاه
 • حوزه فعالیت: مهندسی ، خرید و ساخت

 

 • نام پروژه : پالایش گاز پارسیان
 • کارفرما : شرکت میادین نفتی مرکزی ایران
 • تاریخ اجرا : 2009
 • محصول اصلی : جداساز فشار بالا
 • وزن (تن) : 250
 • تعداد : 8 دستگاه
 • حوزه فعالیت: مهندسی ، خرید و ساخت