منو

خط مشی کیفیت

سیاست های کیفی

این شرکت متعهد است تا رضایت کامل مشتری را با بیشترین توانمندی خود فراهم کند و اطمینان حاصل نماید که کلیه رویه ها و روش های داخلی برای نیل به این هدف مناسب هستند. علاوه بر این، این شرکت از قوانین و مقررات و همچنین توصیه ها و اصول اخلاقی انجمن های صنعتی که به عضویت آن ها درآمده است پیروی می کند. این تعهد شامل بهبود مستمر کیفیت و عملکرد همراه با جلوگیری از آلودگی محیط زیست است.

برای دستیابی به این هدف، سیستم کنترل کیفیت مطابق با استاندارد ISO 9001: 2000 با هدف ایجاد چارچوبی برای تعیین و بررسی اهداف مدیریتی ارائه داده است.

برنامه های کنترل کیفی این شرکت مطابق با استانداردهای روز دنیا مانند ASTM، ASME، AWS و یا سایر استاندارهای منتخب کارفرمایان تبیین شده است.

مسئولان و مدیران ارشد شرکت با تکیه بر سیاست های تبیین شده از سوی مدیریت عامل، مسئولیت آموزش و ابلاغ سیاست های کلان شرکت در حوزه کیفیت و بهره وری به پرسنل را بر عهده دارند. به گونه ای که پرسنل از تعهدات خود تحت استاندارد آگاهی داشته باشند و منابع کافی و مناسب در اختیار آنها قرار گیرد.