منو

مبدل های حرارتی

مبدل حرارتی تجهیزی است که امکان انتقال حرارت از یک سیال (مایع یا گاز) به سیال دیگری (مایع یا گاز دیگری) را  بدون نیاز به اختلاط و یا تماس مستقیم دو سیال فراهم می آورد.

 • نام پروژه : Pre Depropanizer
 • کارفرما : شرکت پتروشیمی شازند
 • تاریخ اجرا : 2020-2019
 • محصول اصلی : کندانسور
 • وزن (تن) : 20
 • تعداد : 2 دستگاه
 • حوزه فعالیت: مهندسی ، خرید و ساخت

 

 • نام پروژه : Pre Depropanizer
 • کارفرما : شرکت پتروشیمی شازند
 • تاریخ اجرا : 2020-2019
 • محصول اصلی : مبدل حرارتی
 • وزن (تن) : 10
 • تعداد : 1 دستگاه
 • حوزه فعالیت: مهندسی ، خرید و ساخت

 

 • نام پروژه : فولاد مبارکه
 • کارفرما : شرکت مهندسی ایریتک
 • تاریخ اجرا : 2010
 • محصول اصلی : مبدل حرارتی
 • وزن (تن) : 50
 • تعداد : 2 دستگاه

حوزه فعالیت: مهندسی ، خرید و ساخت